Vekaletname Nasıl İptal Edilir - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

Vekaletname Nasıl İptal Edilir

Vekaletname Nasıl İptal Edilir

Vekalet olarak bildiğimiz, tam adı vekaletname, bir başka kişiyi belirli durumlar için bizim yerimize yetkili kıldığımızı gösteren belgedir. Vekaletname ile vekil olarak atadığımız kişi, bizim adımıza
, verdiğimiz yetki çerçevesinde her türlü işi yapma hakkı kazanmaktadır. Vekaleti alan kişinin kağıt üzerinde bizden herhangi bir farkı kalmamaktadır.

Vekalet verme işlemi noter aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Vekalet vermek için de, verilen vekalatin iptali için de ayrı işlemler yapılması gerekmektedir. Verilen vekalet, sadece belirli bir konu için verilebileceği gibi genel bir vekalet verilmesiyle, vekaleti alan kişi tüm haklara sahip olmalıdır. Vekalet verirken bu noktaya özellikle dikkat edilmelidir. Bunun yanında vekalet belirli bir süre için verilebileceği gibi süresiz olarak da vekil tayin etmek mümkündür.

sc-kucuk

 

Vekalet Nasıl İptal Edilir?

 

 

Verilen vekaleti herhangi bir sebepten ötürü iptal etmek isterseniz, bu konuda yapılması gerekenler bulunmaktadır.

Vekaletin iptal işlemi noterler aracılığıyla yapılmaktadır. Yurt dışı iptal işlemleri için de yurt dışı temsilcilikleri kullanılmalıdır.

Vekaleti iptal etmek için noter yoluyla azilname hazırlanması gerekmektedir. Azilname için nüfus cüzdanı ya da pasaport, 2 adet fotoğraf ve önceki vekaletnamenin düzenlenme bilgileri ve vekilin kişisel bilgileri (ad, soyad, kimlik bilgileri ve adres bilgileri) gerekmektedir. Azilname vekaletname ile ilgili olan tapu ve bankalara gönderilmektedir. Böylelikle vekil olan kişinin yetkileri geri alınmış olmaktadır.

Vekalet nasıl iptal edilir sorusunun cevabı yazıdaki gibi oldukça kolaydır. Vekalet ile işlem yaparken vekil olarak atayacağınız kişinin sınırlarını iyi bir şekilde belirlemeli, vereceğiniz vekaleti ona göre düzenlenlemenizi tavsiye ediyoruz.