Kredi Çekiminde Eşin Rızası - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

Kredi Çekiminde Eşin Rızası

Kredi Çekiminde Eşin Rızası

Bankalar, kredi başvurusu yapan kişinin evli olması ve teminat olarak da gayrimenkul ipoteği vermek istemesi sonrasında eş muvafakatnamesi istemektedir. Medeni kanunun ilgili maddesi “eşin birlikte yaşadığı ve aile hayatının sürdürüldüğü aile konutunda eş muvafakatnamesi olmadan alım-satım yapılamaz veya herhangi bir borç ile ilişkilendiremez” demektedir.

Bu yasa her ne kadar mülk sahibi olmasa da, evlilik birliğinin son bulması durumunda diğer eşin ve çocuklarının haklarını korumak amacıyla alınmış bir tedbir idi. Fakat bankalar yeni düzenlemeler sonrasında devreye giren borçlar kanunundaki “ banka kredilerinde eş rızası aranır” hükmüne istinaden kullandırdıkları hem ticari hem de bireysel kredilerde de bu evrağın alınmasını şart koşunca bazı aksaklıklar yaşanmaya başlandı. 2013 yılında yapılan bir takım düzenlemeler sonrasında ticari işletme sahipleri, esnaf ve sanatkârın kullanacakları kredilerde eşin rızasının kaldırılması kararı alındı.

Bankalar kredi çekiminde eşin rızası olmadan kredi verebilir mi?

Bankaların, özellikle konut kredisi veya konut ipotekli bireysel finansman kredisi kullandırımları sırasında eşin rızası olmadan kredi kullandırması bankayı zora sokar. Çünkü kredi kullanımı sonrasında diğer eşin durumdan haberdar olması ve mahkeme kanalıyla itirazda bulunması ile ipotek işlemi geçerliliğini yitirecek ve dolayısıyla da banka kullandırdığı kredinin teminatsız kalmasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle de bankalar bu tür risklere girmeden, eşlerden gerekli olan muvafakatnameyi alarak işlemleri sonuçlandırırlar.

[ads2] Eşin rızası sadece konut kredilerinde mi aranmaktadır?

İpotek işlemi, borca karşılık uygulanan bir kısıtlama hali olup, ilgili yasa mülkiyeti kısıtlayıcı nitelikteki herhangi bir işlem için eşlerin rızası alınmadan işlemin yapılamayacağını belirtmektedir. Bu nedenle de eşin kefaleti söz konusu olduğunda da bankaların eş muvafakatnamesi alması gereklidir.

Eş rızası alınmadan kullandırılan kredi için kanuni yoldan ne yapılabilir?

Medeni kanun eşi ve çocukları koruma altına almıştır. Bu nedenle, aile konutu olarak ikamet edilen yerin, borca karşılık ipotek verilmesi veya şahsi kefalette teminat olarak gösterilmesinden eşin haberi yok ise kanuni yoldan haklarını talep ederek, tapu üzerinde şerh konulmasını talep edebilir.

Türk medeni kanunu, aile birliği içinde tarafları korumak amacıyla alım-satım, kira sözleşmesi feshi, kısıtlama hali gibi birçok işlem için eş muvafakatnamesi şartı getirmiştir. Bu nedenle bankalar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde mutlaka eş rızası yazılı olarak alınmak zorundadır.