Çeyiz Parası Dilekçesi Nasıl Yazılır - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

Çeyiz Parası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Çeyiz Parası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Halk arasında çeyiz parası adıyla bilinen evlilik ödeneğini almak için dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Önceki yazımızda da detaylarını belirttiğimiz üzere, evlenme ödeneği ya da çeyiz
parası, sosyal güvenlik kapsamında ebeveynlerden dolayı alınan aylığın evlendiğinde kesilecek olmasından dolayı, 24 katı kadarlık bir ödenek sunulmasıdır. Çeyiz parası hakkında detaylar için yazımıza bakabilirsiniz.

4/A çalışan sigortalılar ve 4/B çalışan sigortalıların hak sahipleri, SGK Başkanlığı emeklilik hizmetler genel müdürlüğüne veya ilindeki il müdürlüğüne, sgk merkezine istenen belgelerle, 4/C ve emekli sandığı kanununa tabi sigortalı hak sahiplerinin ise, SGK emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü kamu görevlileri emeklilik daires başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Çeyiz Parası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Örnek olarak evlilik ödeneği, çeyiz parası dilekçesi.


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzdan …………………………… tahsis numarası ile gelir/aylık almaktayım.

…./…./20… tarihinde evlenmem nedeniyle tarafıma evlenme ödeneği ödenmesini arz ederim.

…./…./20…
Adı Soyadı
İmza

T.C. Kimlik No

(Sosyal Güvenlik Sicil No):
Adres :
Telefon :

EK: Evlenme Cüzdanı Örneği