Tarım Kredisi Nasıl Alınır? - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

Birçok banka yanında özellikle Ziraat Bankası tarafından Devlet Destekli Tarım Kredileri verilmektedir. Ancak biz bu yazımızda Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen tarım kredilerinin hangileri olduğunu, kredi başvurusunun nereye ne şekilde yapılacağını, teminatların ve faiz oranlarının ne olduğunu inceleyeceğiz.

Tarım kredi kooperatifleri tarafından verilen krediler

Tarım Kredi Kooperatifleri 1863 yılından bu yana, kooperatife üye olan üreticilere kısa ve orta vadeli destek kredileri kullandırmaktadır.

Kısa vadeli işletme kredileri

Kısa vadeli işletme kredileri ile tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre, zirai mücadele ilacı, karma hayvan yemi, akaryakıt temin edilmesi ve nakit ihtiyaçların karşılanması amacıyla en fazla 1 yıla kadar kullandırılan kredilerdir. Bu tür krediler arasında;

 • Genel ihtiyaç kredileri,
 • Tohumluk kredileri,
 • Kimyevi gübre kredileri,
 • Hayvancılık işletme kredileri,
 • Tarımsal ilaç kredileri,
 • Akaryakıt kredisini

sayabiliriz.

Orta vadeli yatırım kredileri

Orta vadeli yatırım kredilerini, donatma kredileri olarak da tanımlayabiliriz. Bu kredi ile işletmeye ait canlı ve cansız tüm demirbaşları 4 yıla kadar vade ile sağlayabilirsiniz. Bu tür krediler arasında;

 • Tarımsal araç-gereç kredileri,
 • Hayvancılık donatma kredileri,
 • Tarımsal sulama kredilerini

sayabiliriz.

Tarım kredi kooperatifleri tarafından verilen kredilerde limitler

 • 000.-TL ( Kooperatifler yetkisinde )
 • 000.-TL ( Bölge Birlikleri yetkisinde )
 • 000.000.-TL (Merkez Birliği yetkisinde )

değerlendirildikten sonra kullandırılır.

Kredi başvurularında istenen teminatlar nelerdir?

Kısa ve orta vadeli tarım kredileri; en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır. Bu kapsamda;

 • 000.-TL’ye kadar olan kredilerde; Kooperatif yönetim kurulu tarafından uygun görülen en az 2 ortağın kefaleti ile maddi teminat alınmadan kredi kullandırılabilir.
 • 000.-TL’nın üzerinde olan kredilerde; müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile birlikte taşınmaz ipoteği, taşıt veya traktör rehni de alınır.

Tüm bunlara ek olarak kooperatif yönetim kurulunun uygun görmesi halinde belirli meblağlar arasında yapılan kredi başvurularında müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerin yanında kamu görevlisi kefaleti de alındığı takdirde maddi teminat alınmadan kredi kullanabilirler.

Kredilere uygulanan faiz oranları

 • 1 yıla kadar olan krediler için %8,
 • 1-4 yıla kadar olan krediler için %10,
 • 4 yıldan uzun vadeli krediler için ise %11

[ads2]  ile kullandırılır.

(2014/7201 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında ortaklarımıza % 0 ile 7,5 faiz aralığında tarımsal kredileri kullandırılmaktadır.)

Tüm bunların dışında, Kırsal Kalkınma Programı dahilinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna, KOSGEB’e ve diğer bankalara kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.