Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır

Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır

Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve yatırımcıları teşvik etmek amacıyla bir takım destek paketleri hazırlanmış ve bu bağlamda özellikle bankalar tarafından uygun vade ve faizlerde kampanyalar düzenlenmiştir.

Devlet destekli hayvan kredisi veren kurum KOSGEB’dir. KOSGEB sadece hayvancılık kredisi vermektedir. Bu destek kapsamında canlı hayvan alımı gerçekleştirilemez. Yatırıma teşvik etmek amacıyla tesis veya çiftlik kurulumu, ürün paketlemesi ve hazırlanması aşamasında kullanılacak olan makine ve teçhizatın temini için, 30.000 TL hibe, 70.000 TL sıfır faizli teşvik kredisi vermektedir.


→ Mikro Kredi Veren Bankalar

→ Kobi’lere Özel 2016 Ödemeli 50.000 TL Kredi


hayvancilik-kredisi-nasil-alinir

 

Hayvancılık kredisi veren bankalar hangileridir?

 

Hayvancılık kredisi, tarımsal kredi kullandıran bankalar tarafından verilmektedir. Bu bankalar arasında ilk sırayı Ziraat Bankası almaktadır. Ziraat Bankası hem küçükbaş hayvancılık hem de büyükbaş hayvancılık için uygun kredi koşulları sunmaktadır.

 

Hayvancılık Kredisi başvurusu yapmak için hangi belgeler gerekmektedir?

Ziraat Bankasına yapacağınız Hayvancılık Kredisi Başvurusunda,

Gerçek kişilerin hazırlaması gereken evraklar;

 • TC Kimlik belgesi,
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,
 • İşletmeye ait tapu kaydı veya kira kontratı,
 • Teminata ait belgeler,
 • Bilanço esasına göre faaliyette bulunan firmaların son 3 yıla ait bilançosu ve gelir tablosu.

Tüzel kişilerin hazırlaması gereken evraklar;

 • Çiftçi belgesi/ÇKS Belgesi,
 • Şirket ana sözleşmesi ve Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış, oda kayıt belgesi,
 • Vergi Levhası
 • Firmayı temsil eden kişilerin belirtildiği karar ve noterden onaylatılmış imza sirkülerleri,
 • Firmaya ait son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu,
 • İşletmeye ait tapu kaydı veya kira kontratı

Ve teminata ait belgelerin hazırlanmış olması gerekir.

Hayvancılık kredisi başvurularını, Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. Başvurulan kredi türüne ve mevcut teminat yapısına bağlı olarak başvuru değerlendirmesi yapılır. Eksik görülen evrakların tamamlanması istenir. Kredi komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, ilgili kredi başvurusu hakkında nihai karar verilir.

Ziraat Bankası Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Kredileri yanında Arıcılık kredisi ve Safkan At Yetiştiriciliği Kredileri de kullandırmaktadır.

Arıcılık Kredileri; Arıcılık sistemine kayıtlı en az 50 adet kovan ile üretim yapan veya mevcut kovan sayısını 50’nin üstüne çıkarmayı düşünen arıcılarımıza verilmektedir.

Safkan At Yetiştiriciliği Kredileri ise, safkan Arap ve İngiliz atı yetiştiriciliği yapmakta olan kişiler bu kredi türünden faydalanabilmektedir.

Her iki kredi için de, Tarımsal Kredi başvurularında alınan evraklar istenmektedir.

Hayvancılık Kredisi veren diğer bankalara ait ürün ve hizmet tanıtım detaylarına; internet sitelerinden, şubelerden ve telefon bankacılığı hizmetlerinden ulaşabilirsiniz.