KOSGEB Hibe Kredi ve Destekleri - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

KOSGEB Hibe Kredi ve Destekleri

KOSGEB Hibe Kredi ve Destekleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi ve birbirleri ile rekabete girebilmeleri için KOSGEB tarafından bir takım destek programları uygulamaya konulmuştur. KOSGEB tarafından verilen destekler ve KOBİ’lerin bu desteklerden nasıl faydalanabileceği konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak istedik.

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin öncelikle Girişimcilik Destek Programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılımı ve bu programı başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin hangi tarihlerde yapıldığı bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Girişimci Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayıp, sertifikasını alan girişimciler aşağıda yer alan adımları takip ederek hibe kredi ve desteklerden faydalanmak için başvuru yapabilirler.

 • Girişimci öncelikle işletmesinin kuruluşunu yaparak, KOSGEB veritabanına kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir.
 • Daha sonrasında KOBİ Bilgi dökümanı, KOBİ beyannamesi ve eklerinin KOSGEB’e sunulması gerekmektedir. Kobi beyannamesinin nasıl hazırlanacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği buradaki dökümanda detaylı olarak anlatılmıştır.
 • KOSGEB tarafından KOBİ Beyannamesinin onaylanması sonrasında, faydalanılmak istenen girişimci destek başvurusunun yapılması ve iş planının hazırlanması,
 • Başvuru, iş planı ve eklerinin kaşeli ve imzalı olarak KOSGEB’e teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüm bu işlemlerin ardından başvuru ve ilgili evraklar ön değerlendirmeye tabii tutulur ve uygun görülmesi halinde kurula sevk edilir. Kurul toplantısının gerçekleşmesi ile onaylanmış olan başvurular sonrasında girişimciye Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi teslim edilerek destek süreci başlatılır.

Bu işlem sonrasında girişimci onay aldığı ürün ve hizmet alımlarını gerçekleştirir ve online olarak Ödeme Talep Formunu doldurup ekleri ile birlikte KOSGEB’e teslim eder. İlgili dökümanlar KOBİ uzmanları tarafından incelendikten sonra destek ödemesi gerçekleştirilir.

Yeni girişimcilere verilen KOSGEB destekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

kosgeb-hibe-ve-destekleri

İşletme Kuruluş Desteği

İşletme Kuruluş Desteği’nde üst limit 3.000.TL dır. Bu destek kapsamında;

 • Noter masrafları
 • Ticaret/Esnaf Sicil Kaydı
 • Sicil Gazetesinde ilan,
 • Fatura, irsaliye gibi resmi evrakların basılması ve bunların onaylatılması,
 • Oda kayıtları
 • Yazar kasa alımı,
 • Mali müşavir ve muhasebeci ücretleri gibi masraflar karşılanmaktadır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım Ve Ofis Donanım Desteği

İşletmenin açıldığı günden itibaren 1 yıl içinde satın aldığı veya alacağı makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için verilen geri ödemesiz 15.000 TL lık destektir.

İşletme Giderleri Desteği

Destek taahhütnamesinin kayda alındığı tarihten itibaren 24 ay içinde gerçekleşecek işletme giderleri için, her ay 1.000 TL olmak üzere geri ödemesiz 12.000 TL lık destektir.

Sabit Yatırım Desteği

Yine Destek taahhütnamesinin kayda alındığı tarihten itibaren 24 ay içinde satın alınacak makin ve teçhizat için verilen bu destek, teminat karşılığı 70.000 TL olarak verilmektedir.

YORUMLAR YAZ
 • Yeni Bir İş Kurmak İsteyenler için Bazı Tavsiyeler – Kredi Mühendisi – Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri4 ay önce
 • […] almayı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle 30 yaş altı genç kitlede girişimciliğin dikkat çektiğini görebiliyoruz. Fakat bu işte kazanmak da var, kaybetmek de. Bunun bilincinde […]