Eşin Rızası Olmadan İpotek Verilmesi - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

Eşin Rızası Olmadan İpotek Verilmesi

Eşin Rızası Olmadan İpotek Verilmesi

1 Temmuz 2012 tarihinde Borçlar Kanunu’nda yapılan bir takım düzenlemeler sonrasında, banka üzerinden alınan kredi işlemlerinde eşin rızasının alınması şartı getirilmişti. Bu değişikliğin uygulanmaya başlanması ile birlikte her türlü teminat değişikliği, yeni kredi kullanımı gibi işlemlerde eşler banka şubesine çağrılmış ve gerekli olan muvafakatname alınarak işlemler tamamlanmıştı. Fakat bazı durumlarda özellikle de bu kanunun yürürlüğe girdiği dönemin yaza denk gelmesi nedeniyle bazı eşlerin şehirlerarası yolu kat ederek gelmesi ya da eşin bu konuda onay vermemek istemesi büyük problemlere hatta boşanmalara dahi sebep olmuştur.

Yapılan itirazlar sonrasında yasanın ilgili maddesinde yeni düzenlemeler yapılmış ve sadece işletme sahiplerinin işletmeye yönelik kredi kullandırımları söz konusu olduğunda eş muvafakatnamesi alınması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Konut kredisi kullanımında eşin rızası alınmalı mı?

[ads2] Bireysel amaçlı kullanılan kredilerde teminat olarak ipotek veriliyor ise ya da konut kredisi kullanımı söz konusu ise mevcut olan konuta ya da yeni alınacak konut üzerine ipotek konulması sırasında eşin rızasının alınması yani yazılı olarak muvafakatname alınması zorunludur. Eğer teminatında ipotek şerhi olan kredi kullanımları sırasında eşin yazılı izni alınmamış ise o ipotek geçersiz sayılır.  Bankadan kredi kullanmak istediğinizde, tapu kendi üzerinize de olsa mevcut olan aile konutunu veya mevcut konutlarınızdan bir tanesini teminat olarak gösteremezsiniz.

Banka tarafından bu detayın atlandığını ve konut üzerine ipotek konulduğunu varsayalım. İlerleyen tarihlerde kredinin ödenmemesi sonrasında icra takibinin başlatılması ile birlikte kredi kullanan kişinin eşi tarafından ipoteğin kaldırılması talep edilebilir. Bu tarz başvurular her ne kadar yerel mahkemeler tarafından olumlu karara bağlanılmamış olsa da, en son Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin aldığı karar sonrasında;

Türk Medeni Kanunun 194. Maddesinde “ Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası olmadan aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini fesh edemez, konutu başkasına devredemez ve haklarını kısıtlayamaz” ifadesi yer almakta olup bu ifadeye karşılık, tapu üzerinde aile konutu şerhinin eşin söylemesine karşılık konmadığını zaten aile konutu olduğu belirlenmesi halinde konulduğunu belirtilmiştir.

Bu nedenle bireysel amaçlı olarak kullanılan kredilerin teminatı ipotek söz konusu olduğu sürece diğer eşten yazılı izin alınması gereklidir.