Kredi Kartı Borcundan Dolayı Eve Haciz Gelir mi? - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

Kredi Kartı Borcundan Dolayı Eve Haciz Gelir mi?

Kredi Kartı Borcundan Dolayı Eve Haciz Gelir mi?

Kredi kartı borcuna ait asgari ödemenin üst üste 3 dönem yapılmaması durumunda banka tarafından idari takip işlemleri başlatılır. Bu işlemlerin başlatılması ile birlikte herhangi bir ödeme veya taksitlendirme yapmadı iseniz, borç ile ilgili olarak yasal takip işlemleri başlatılır.

Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur?

Kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda banka, gecikmeden dolayı sizi arar ve ödeme konusunda sizden bilgi alırlar. Bu görüşmeler sonrasında eğer borç kapatılmış ise ileriki dönemde herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Eğer gecikme sonrasındaki 90 gün boyunca hâlâ kredi kartı borcunu ödemedi veya taksitlendirmediniz ise banka artık idari takibe geçer ve 7 günlük ek bir süre daha tanıyarak bu süre zarfında ya borcun tamamını ödemeli ya da borcu taksitlendirmelisiniz.

Size tanınan bu süre zarfında herhangi bir ödeme veya yapılandırma yapılmadı ise, kredi kartı borcunuz için hukuki süreç işlemeye başlar. Yani kredi kartı borcunuz tahsil edilmek üzere avukata devredilir ve başlatılan yasal takip işlemleri sonrasında da isminiz Merkez Bankası kara listesine işlenir ve dolayısıyla kredi notunuz düşer. Bu durum sonrasında ise 5 yıl süre ile herhangi bir bankadan kredi alamaz ve borcu yeniden yapılandırmadı veya kapatmadı iseniz de evinize, eşyanıza veya maaşınıza haciz gelebilir.

Eğer bu tür olumsuzluklarla karşılaşmak istemiyorsanız ya kredi kartı borcunuzu idari takibe düşmeden ya da idari takip aşamasında mutlaka yapılandırın. Yasal takip süreci işlemeye başladığında sicilinizin olumsuz etkilendiğini unutmayın.

Kredi kartı borcu ödenmezse eve haciz gelir mi?

[ads2] Kredi kartı borcunun ödenmemesi sonrasında başlatılan yasal takip işlemleri sonrasında, avukat tarafından bir icra takibi başlatılır ve bu takibe karşılık kayıtlı olan adresinize haciz ihbarnamesi gönderilir. Eğer mevcut olan borca veya faize itirazınız varsa, haciz ihbarnamesinin geldiği günden itibaren 7 gün içinde icra dosyasının bulunduğu icra dairesine itiraz dilekçesi vermeniz gerekir. Eğer haciz ihbarnamesinde belirtilen tutara itiraz etmedi iseniz, borcu ve dolayısıyla işleyen faiz ve masrafları da kabul etmiş oluyorsunuz.

Genellikle avukatlar, yasal takip işlemlerine başlamadan önce borçluyu arayarak, borcu kapatması veya yapılandırması halinde birtakım indirimlerin olacağını söyleyerek dosyayı kapatmaya çalışırlar. Eğer yapılan bu görüşme sırasında olumsuz bir yanıt almışlarsa daha fazla zorlamadan icra takibi işlemlerine başlayarak, adınıza kayıtlı gayrimenkul, araç ve maaş üzerine haciz koydururlar.

Her ne kadar ev haczinde bir takım kısıtlamalar olsa da bazı avukatlar alacağın tahsili konusunda ısrarcı olup, ev haczine gelebilmektedir. Ancak burada şunu bilmenizde fayda var;

  • Borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli olan her türlü ev ve giyim eşyası haczedilemez. Ancak bu eşyalardan ikişer tane mevcut ise 1 tanesinin kaldırılması söz konusudur.
  • Para, banknot, altın ve gümüş gibi kıymetler haczedilebilir.
  • Ayrıca hacze konu olan malların toplam değeri asgari ücretin beş katının altında kalıyorsa, borçluya yediemin olarak bırakılır.

Sonuç olarak, herhangi bir borca karşılık başlatılan yasal takip işlemleri sonrasında haciz işlemleri uygulanmaktadır. Ancak ev haczinde ve emekli maaşı hacizlerinde bir takım kısıtlamalar bulunmaktadır. Haciz memurlarının ve avukatların da bu kısıtlamalar doğrultusunda görevlerini yerine getirmesi gerekir.