Bankaların Konut Kredisi Ekspertiz Ücretleri - Kredi Mühendisi - Kredi Notu ve Güncel Kredi Haberleri

Bankaların Konut Kredisi Ekspertiz Ücretleri

Bankaların Konut Kredisi Ekspertiz Ücretleri

İpotek karşılığı verilen konut kredileri ve bireysel kredilerdeki kredi miktarı, gayrimenkulün ekspertiz değerine göre belirlenmektedir. Son yapılan düzenlemeler öncesinde, ekspertiz işlemleri banka yetkilileri tarafından yapılmakta ve kredi kullandırımı sırasında da mevcut masraf kalemleri altında müşteriden tahsil edilmekte idi. Ancak artık ekspertiz işlemleri bankalar tarafından yapılmamaktadır.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile yetkilendirilen kuruluşlar tarafından gayrimenkul ekspertiz işlemleri yapılmaktadır. Bu kuruluşların görev tanımları ve yetkilendirme şekilleri yine bu yönetmelikte detaylı olarak belirtilmektedir.


→ 2016 Yılında Konut Kredisi Faizleri Düşer mi?

→ Düşük Faizli Konut Kredisi Veren Bankalar


Konut Kredisi veya Mortgage kredi başvurularınız sırasında sizden istenen evrakların ilgili banka veya finans kurumuna teslim edilmesi sonrasında, kredi kullanılmak istenen taşınmazın ekspertiz değerinin belirlenmesi için Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar ile irtibata geçilir ve bu kuruluşlar tarafından atanan uzman kişiler tarafından taşınmaz ile ilgili detaylı bir ekspertiz raporu hazırlanır ve rapor imzalı olarak talep eden banka veya finans kurumuna teslim edilir.

Ekspertiz raporu, bilirkişinin korunması amacıyla, taşınmaz sahibine gösterilmez. Ekspertiz raporunda belirtilen değer üzerinden uygulanan marj sonrasında kalan tutar üzerinden konut kredisi veya mortgage kredisi kullandırılır. Bu kullandırım sırasında mevcut dosya masraflarına ek olarak değerleme kuruluşuna ödenen ekspertiz ücreti de sizden tahsil edilir.

2015 yılı için belirlenmiş minimum ekspertiz ücreti ne kadardır?

Sermaye Piyasası Kurulunun 30 Aralık 2014 tarih ve 36/1337 nolu karar sayısına istinaden 2015 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ekspertiz ücretleri aşağıda belirtilmiştir. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olarak uygulanan bu tarifede hiçbir şekilde indirime gidilmesi söz konusu değildir.

Gayrimenkul TipiFiyat
Arsalar 432 TL – 900 TL
Konut-İşyerleri(Ofis; dükkan; yalı; köşk; iş merkezi) 360 TL – 1620 TL
Akaryakıt istasyonu ya da tesisler 1080 TL – 1800 TL
Üretim amaçlı kullanılan gayrimenkuller (İmalathane; atölye vb.) 396 TL – 1800 TL
Hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller (Hastane; okul vb.) 720 TL – 1440 TL

 

Krediyi kullanmadığım halde ekspertiz ücretini ödemek zorunda mıyım?

Eğer ekspertiz raporunun düzenlenmesi sonrasında herhangi bir nedenle kredi kullanmaktan vazgeçerseniz, ekspertiz ücretini ödemekten kaçınamazsınız. Çünkü, bu bedele karşılık Değerleme Hizmeti veren kuruluştan, taşınmazınız ile ilgili değerleme raporu düzenlenmesi talep edilmiş ve atanan uzman tarafından yapılan araştırma sonrasında bir ekspertiz raporu düzenlenmiştir. Yani banka dışındaki bir kurumdan hizmet alınmış ve bunun karşılığı olarak da danışmanlık ücreti sizin adınıza karşı tarafa ödenmiştir. Bu nedenle krediyi kullanmaktan vazgeçmiş dahi olsanız bu masrafı ödemek zorundasınız.